Software Component FSCSERVICEDESK (FSCSERVICEDESK@111.100)

Object Classes

ReferenceName
FSCSERVICEDESK@111.100:AttendanceService Level Definition
FSCSERVICEDESK@111.100:BaseReportReport
FSCSERVICEDESK@111.100:ConfigurationCloud Support Configuration
FSCSERVICEDESK@111.100:ServiceDeskConfigurationService Desk Configuration
FSCSERVICEDESK@111.100:ServiceDeskDashboardService Desk Operations Dashboard
FSCSERVICEDESK@111.100:SupportReportSupport Request Report
FSCSERVICEDESK@111.100:SupportRequestSupport Request
FSCSERVICEDESK@111.100:UserRequestsUser Requests

Actions

ReferenceName
FSCSERVICEDESK@111.100:AddHistory
FSCSERVICEDESK@111.100:AddMessage
FSCSERVICEDESK@111.100:AddMessageSelected
FSCSERVICEDESK@111.100:AddRemark
FSCSERVICEDESK@111.100:AddRemarkSelected
FSCSERVICEDESK@111.100:AddToRecentRequests
FSCSERVICEDESK@111.100:ApplySupportReportRestrictions
FSCSERVICEDESK@111.100:AttrRecipientsStringListSet
FSCSERVICEDESK@111.100:AttrSRBaseReactionUntilGet
FSCSERVICEDESK@111.100:AttrSRCustomerEMailGet
FSCSERVICEDESK@111.100:AttrSRCustomerNameGet
FSCSERVICEDESK@111.100:AttrSRCustomerSet
FSCSERVICEDESK@111.100:AttrSRFirstMessageGet
FSCSERVICEDESK@111.100:AttrSRFirstReactionAtSet
FSCSERVICEDESK@111.100:AttrSRInternalCommunicationSet
FSCSERVICEDESK@111.100:AttrSRLastMessageGet
FSCSERVICEDESK@111.100:AttrSRQualifiedReactionAtSet
FSCSERVICEDESK@111.100:AttrSRRespGroupSet
FSCSERVICEDESK@111.100:AttrSRStateSet
FSCSERVICEDESK@111.100:AttrSRStoriesAndDefectsFilter
FSCSERVICEDESK@111.100:AttrSvdMyRequestsGet
FSCSERVICEDESK@111.100:AttrSvdRecentlyProcessedGet
FSCSERVICEDESK@111.100:AttrSvdRequestsInProgressGet
FSCSERVICEDESK@111.100:AttrSvdSupportReportsGet
FSCSERVICEDESK@111.100:AttrTimeDispGet
FSCSERVICEDESK@111.100:CalculateConsiderableHistoryTimesForReactionTimes
FSCSERVICEDESK@111.100:CalculateCustomerObject
FSCSERVICEDESK@111.100:CalculateDuration
FSCSERVICEDESK@111.100:CalculateFirstQualifiedReactionUntil
FSCSERVICEDESK@111.100:CalculateFirstReactionUntil
FSCSERVICEDESK@111.100:CalculateQualifiedReactionUntil
FSCSERVICEDESK@111.100:CalculateReactionUntil
FSCSERVICEDESK@111.100:CalculateSRIntroducedAt
FSCSERVICEDESK@111.100:CalculateSRRespGroup
FSCSERVICEDESK@111.100:CheckEscalationCustomerWaitTime
FSCSERVICEDESK@111.100:CheckExternalSupportEngineer
FSCSERVICEDESK@111.100:CheckInternalSupportEngineer
FSCSERVICEDESK@111.100:CheckRequestAccess
FSCSERVICEDESK@111.100:CheckSupportRequestFormEngineerVisibility
FSCSERVICEDESK@111.100:CheckSupportRequestFormInternalEngineerVisibility
FSCSERVICEDESK@111.100:CloseRequest
FSCSERVICEDESK@111.100:CloseSupportRequest
FSCSERVICEDESK@111.100:CloseSupportRequestSelected
FSCSERVICEDESK@111.100:Configure
FSCSERVICEDESK@111.100:CreateConfig
FSCSERVICEDESK@111.100:CreateDefectApp
FSCSERVICEDESK@111.100:CreateDefectAppSelected
FSCSERVICEDESK@111.100:CreatePrescription
FSCSERVICEDESK@111.100:CreateProblemRecord
FSCSERVICEDESK@111.100:CreateRFC
FSCSERVICEDESK@111.100:CreateRequestTeamroom
FSCSERVICEDESK@111.100:CreateRequestTeamroomRelation
FSCSERVICEDESK@111.100:CreateStoryApp
FSCSERVICEDESK@111.100:CreateStoryAppSelected
FSCSERVICEDESK@111.100:CreateSupportReport
FSCSERVICEDESK@111.100:CreateSupportRequest
FSCSERVICEDESK@111.100:DeleteConfig
FSCSERVICEDESK@111.100:DisableAccessForCustomer
FSCSERVICEDESK@111.100:EnableAccessForCustomer
FSCSERVICEDESK@111.100:EnsureCustomerObject
FSCSERVICEDESK@111.100:FinalizeActivity
FSCSERVICEDESK@111.100:FinalizeSupportRequest
FSCSERVICEDESK@111.100:FinalizeSupportRequestSelected
FSCSERVICEDESK@111.100:FirstReactionExceeded
FSCSERVICEDESK@111.100:ForwardRequest
FSCSERVICEDESK@111.100:ForwardSupportRequest
FSCSERVICEDESK@111.100:ForwardSupportRequestSelected
FSCSERVICEDESK@111.100:FurtherInformation
FSCSERVICEDESK@111.100:GenerateSupportReport
FSCSERVICEDESK@111.100:GenerateSupportReportApp
FSCSERVICEDESK@111.100:GenerateSupportReportAppSelected
FSCSERVICEDESK@111.100:GetAttendance
FSCSERVICEDESK@111.100:GetAttendanceTimezone
FSCSERVICEDESK@111.100:GetContactDuration
FSCSERVICEDESK@111.100:GetDateTimeInUTC
FSCSERVICEDESK@111.100:GetDefaultActivityDefinitions
FSCSERVICEDESK@111.100:GetFirstReactionTimeSpan
FSCSERVICEDESK@111.100:GetLocalDateTimeInTimezone
FSCSERVICEDESK@111.100:GetMenuAddMessage
FSCSERVICEDESK@111.100:GetMenuAddRemark
FSCSERVICEDESK@111.100:GetMenuAddRemarkHook
FSCSERVICEDESK@111.100:GetMenuCloseSupportRequest
FSCSERVICEDESK@111.100:GetMenuCreateDefect
FSCSERVICEDESK@111.100:GetMenuCreateRFC
FSCSERVICEDESK@111.100:GetMenuCreateStory
FSCSERVICEDESK@111.100:GetMenuCreateStoryHook
FSCSERVICEDESK@111.100:GetMenuCreateSupportObject
FSCSERVICEDESK@111.100:GetMenuCreateSupportReport
FSCSERVICEDESK@111.100:GetMenuFinalizeSupportRequest
FSCSERVICEDESK@111.100:GetMenuForwardSupportRequest
FSCSERVICEDESK@111.100:GetMenuMarkAsPossibleSolution
FSCSERVICEDESK@111.100:GetMenuReopenSupportRequest
FSCSERVICEDESK@111.100:GetMenuSendSupportRequest
FSCSERVICEDESK@111.100:GetMenuSetRequestInProgress
FSCSERVICEDESK@111.100:GetMenuSetSRResponsibleUser
FSCSERVICEDESK@111.100:GetMenuSetSRResponsibleUserHook
FSCSERVICEDESK@111.100:GetMenuShowMySupportRequests
FSCSERVICEDESK@111.100:GetMenuShowSupportReport
FSCSERVICEDESK@111.100:GetMenuSupportRequestProperties
FSCSERVICEDESK@111.100:GetMenuSupportRequestPropertiesHook
FSCSERVICEDESK@111.100:GetQualifiedReaction
FSCSERVICEDESK@111.100:GetQualifiedReactionTimeSpan
FSCSERVICEDESK@111.100:GetRating
FSCSERVICEDESK@111.100:GetRemarkWithXSL
FSCSERVICEDESK@111.100:GetReportMailAddresses
FSCSERVICEDESK@111.100:GetReportSupportRequests
FSCSERVICEDESK@111.100:GetRequestTeamroom
FSCSERVICEDESK@111.100:GetServiceLevelFulfillment
FSCSERVICEDESK@111.100:GetSubjectEscalationFirstReaction
FSCSERVICEDESK@111.100:GetSubjectEscalationQualifiedReaction
FSCSERVICEDESK@111.100:GetSubjectNotification
FSCSERVICEDESK@111.100:GetSupportRequestDetails
FSCSERVICEDESK@111.100:GetSupportRequests
FSCSERVICEDESK@111.100:GetUTCDateTimeInTimezone
FSCSERVICEDESK@111.100:IsCustReminderActive
FSCSERVICEDESK@111.100:MailAddMessage
FSCSERVICEDESK@111.100:MailCloseSupportRequest
FSCSERVICEDESK@111.100:MailReOpenSupportRequest
FSCSERVICEDESK@111.100:MarkAsPossibleSolution
FSCSERVICEDESK@111.100:MarkAsPossibleSolutionSelected
FSCSERVICEDESK@111.100:QualifiedReactionExceeded
FSCSERVICEDESK@111.100:ReOpenSupportRequest
FSCSERVICEDESK@111.100:ReOpenSupportRequestSelected
FSCSERVICEDESK@111.100:RemoveDeadline
FSCSERVICEDESK@111.100:RemoveDeadlineEscalateFirstReaction
FSCSERVICEDESK@111.100:RemoveDeadlineEscalateQualifiedReaction
FSCSERVICEDESK@111.100:RemoveDeadlines
FSCSERVICEDESK@111.100:Reply
FSCSERVICEDESK@111.100:ReplyFurtherInformation
FSCSERVICEDESK@111.100:SOAPAttachContent
FSCSERVICEDESK@111.100:SOAPCommitTicket
FSCSERVICEDESK@111.100:SOAPCreateTicket
FSCSERVICEDESK@111.100:SearchValidAttendanceDay
FSCSERVICEDESK@111.100:SearchValidAttendanceTime
FSCSERVICEDESK@111.100:SendEscalationCustomerWaitTime
FSCSERVICEDESK@111.100:SendEscalationFirstReaction
FSCSERVICEDESK@111.100:SendEscalationQualifiedReaction
FSCSERVICEDESK@111.100:SendNotification
FSCSERVICEDESK@111.100:SendSupportRequestRatingReminder
FSCSERVICEDESK@111.100:SetObjName
FSCSERVICEDESK@111.100:SetRequestInProgress
FSCSERVICEDESK@111.100:SetRequestInProgressSelected
FSCSERVICEDESK@111.100:SetResponsibleUser
FSCSERVICEDESK@111.100:SetRestrictions
FSCSERVICEDESK@111.100:SetRestrictionsSelected
FSCSERVICEDESK@111.100:SetSRCustomerEdition
FSCSERVICEDESK@111.100:SetSRResponsibleUser
FSCSERVICEDESK@111.100:SetSRResponsibleUserSelected
FSCSERVICEDESK@111.100:SetState
FSCSERVICEDESK@111.100:SetSupportRequestClosedHook
FSCSERVICEDESK@111.100:ShouldCheckIfInternalSupportEngineer
FSCSERVICEDESK@111.100:ShouldUpdateResponsetimes
FSCSERVICEDESK@111.100:ShowJustResponsibleUser
FSCSERVICEDESK@111.100:ShowMySupportRequests
FSCSERVICEDESK@111.100:ShowSupportReport
FSCSERVICEDESK@111.100:ShowSupportReportSelected
FSCSERVICEDESK@111.100:StoreInTeamroom
FSCSERVICEDESK@111.100:UpdateActivities
FSCSERVICEDESK@111.100:UpdateDeadlineEscalateCustomerWaitTime
FSCSERVICEDESK@111.100:UpdateDeadlineEscalateFirstQualifiedReaction
FSCSERVICEDESK@111.100:UpdateDeadlineEscalateFirstReaction
FSCSERVICEDESK@111.100:UpdateDeadlineEscalateQualifiedReaction
FSCSERVICEDESK@111.100:UpdateDeadlines
FSCSERVICEDESK@111.100:UpdateFirstReactionUntil
FSCSERVICEDESK@111.100:UpdatePrescriptions
FSCSERVICEDESK@111.100:UpdateQualifiedReactionUntil
FSCSERVICEDESK@111.100:UpdateResponseTimes
FSCSERVICEDESK@111.100:UpdateResponseTimesAndCorrespondingDeadlines
FSCSERVICEDESK@111.100:UpdateSRIntroducedAt
FSCSERVICEDESK@111.100:UpdateSRRespGroup

Properties

ReferenceName
FSCSERVICEDESK@111.100:appdevelopmentteamnameApp Development Team Name
FSCSERVICEDESK@111.100:atdfromAttendance From
FSCSERVICEDESK@111.100:atduntilAttendance Until
FSCSERVICEDESK@111.100:atdweekdayWeekday
FSCSERVICEDESK@111.100:attfirstreactiontimespanTimespan for First Reaction
FSCSERVICEDESK@111.100:attholidayHoliday Table
FSCSERVICEDESK@111.100:attqualifiedreactiontimespanTimespan for Qualified Reaction
FSCSERVICEDESK@111.100:atttimedefinitionService Times
FSCSERVICEDESK@111.100:atttimezoneTime Zone
FSCSERVICEDESK@111.100:clientdomconfCloud Support Configuration
FSCSERVICEDESK@111.100:cpgetattendancetimeattendanceAttendance
FSCSERVICEDESK@111.100:cpgetattendancetimeeditionEdition
FSCSERVICEDESK@111.100:cpgetattendancetimegroupCloud Support Organization
FSCSERVICEDESK@111.100:cpgetcustremindertextstateState
FSCSERVICEDESK@111.100:cpgetcustremindertextsubjectSubject
FSCSERVICEDESK@111.100:cpgetcustremindertexttextText
FSCSERVICEDESK@111.100:cpgetnotificationsendergroupCloud Support Organization
FSCSERVICEDESK@111.100:cpgetnotificationsendernotificationsenderE-Mail Address
FSCSERVICEDESK@111.100:cpgetpossibleorganizationsappSupport App
FSCSERVICEDESK@111.100:cpgetpossibleorganizationsgroupsDeveloper Organizations
FSCSERVICEDESK@111.100:cpgetrequestcategoriesgroupCloud Support Organization
FSCSERVICEDESK@111.100:cpgetrequestcategoriestermsAvailable Categories
FSCSERVICEDESK@111.100:cpgetsupportgroupgroupCloud Support Organization
FSCSERVICEDESK@111.100:cpgetsupportgroupobjclassCloud Support Object Class
FSCSERVICEDESK@111.100:fldqualifiedreactionMark Answer as Possible Solution
FSCSERVICEDESK@111.100:getattendancetimeAttendance Time
FSCSERVICEDESK@111.100:getcustremindertextE-Mail Text for Escalation of Customer Wait Time
FSCSERVICEDESK@111.100:getnotificationsenderSender E-Mail Address
FSCSERVICEDESK@111.100:getpossibleemaildomainsdomainsPossible E-Mail Domains
FSCSERVICEDESK@111.100:getpossibleorganizationsApp Developers
FSCSERVICEDESK@111.100:getrequestcategoriesCategories for Support Requests
FSCSERVICEDESK@111.100:getsupportgroupSupport Group
FSCSERVICEDESK@111.100:historycommentComment
FSCSERVICEDESK@111.100:historydatetimeDate / Time
FSCSERVICEDESK@111.100:historydurationDuration
FSCSERVICEDESK@111.100:historydurationslDuration (Service Level)
FSCSERVICEDESK@111.100:historystatenewNew State
FSCSERVICEDESK@111.100:historystateoldOld State
FSCSERVICEDESK@111.100:historywhoWho
FSCSERVICEDESK@111.100:hourHour
FSCSERVICEDESK@111.100:keyKey
FSCSERVICEDESK@111.100:minuteMinute
FSCSERVICEDESK@111.100:possibleemaildomainsPossible Mail Domains
FSCSERVICEDESK@111.100:repfromReport From
FSCSERVICEDESK@111.100:repreportcntclosedNumber of Closed Requests in the Reporting Period
FSCSERVICEDESK@111.100:repreportcntinprocessNumber of Requests in Process
FSCSERVICEDESK@111.100:repreportcntnewrequestsNumber of New Requests in the Reporting Period
FSCSERVICEDESK@111.100:repreportcontactdurationFirst Customer Activity Necessary After (Average in Minutes)
FSCSERVICEDESK@111.100:repreportfirstreactionService Level Fulfillment - First Reaction
FSCSERVICEDESK@111.100:repreportfromReport From
FSCSERVICEDESK@111.100:repreportgenerationtimeReport Generation Time
FSCSERVICEDESK@111.100:repreportheadlineHeadline
FSCSERVICEDESK@111.100:repreportqualifiedreactionService Level Fulfillment - Qualified Reaction
FSCSERVICEDESK@111.100:repreportratingqualityFeedback to the Quality of the Closed Requests in the Reporting Period
FSCSERVICEDESK@111.100:repreportratingtimesFeedback to the Response Times of the Closed Requests in the Reporting Period
FSCSERVICEDESK@111.100:repreportrespgroupsResponsible Organization
FSCSERVICEDESK@111.100:repreportrespusersResponsible Users
FSCSERVICEDESK@111.100:repreportsupportrequestsSupport Requests
FSCSERVICEDESK@111.100:repreporttoReport to
FSCSERVICEDESK@111.100:represpgroupsResponsible Organization
FSCSERVICEDESK@111.100:represpusersResponsible Users
FSCSERVICEDESK@111.100:reptoReport to
FSCSERVICEDESK@111.100:requestfurtherinfofromFurther Information Required From
FSCSERVICEDESK@111.100:sadsupportrequestSupport Request
FSCSERVICEDESK@111.100:sdcautofinalizeAutomatically Finalize Support Requests
FSCSERVICEDESK@111.100:sdcsenderaddressSender E-Mail Address
FSCSERVICEDESK@111.100:sendermailaddressNotification Sender Email Address
FSCSERVICEDESK@111.100:servicedeskconfigsService Desk Configurations
FSCSERVICEDESK@111.100:sradditionaldataAdditional Information
FSCSERVICEDESK@111.100:srbasereactionuntilBase Date for Reaction Times
FSCSERVICEDESK@111.100:srbccrecipientsBcc: Recipients
FSCSERVICEDESK@111.100:srcategoriesCategories
FSCSERVICEDESK@111.100:srccrecipientsCc: Recipients
FSCSERVICEDESK@111.100:srcreationyearCreation Year
FSCSERVICEDESK@111.100:srcustomerCustomer
FSCSERVICEDESK@111.100:srcustomereditionCustomer Edition
FSCSERVICEDESK@111.100:srcustomeremailCustomer E-Mail Address
FSCSERVICEDESK@111.100:srcustomernameCustomer Name
FSCSERVICEDESK@111.100:srfirstmessageFirst Message
FSCSERVICEDESK@111.100:srfirstreactionFirst Reaction
FSCSERVICEDESK@111.100:srfirstreactionatFirst Reaction Ensued on/at
FSCSERVICEDESK@111.100:srfirstreactionuntilFirst Reaction Time Until
FSCSERVICEDESK@111.100:srhistoryHistory
FSCSERVICEDESK@111.100:srinternalcommunicationInternal Communication
FSCSERVICEDESK@111.100:srintroducedatReceived on/at
FSCSERVICEDESK@111.100:srlastcommunicationLast Communication on/at
FSCSERVICEDESK@111.100:srlastmessageLast Message
FSCSERVICEDESK@111.100:srlastreminderLast Reminder on/at
FSCSERVICEDESK@111.100:srlaststatechangeState Change on/at
FSCSERVICEDESK@111.100:srnoratingrequiredNo Rating Required
FSCSERVICEDESK@111.100:srnumeratorID
FSCSERVICEDESK@111.100:srqualifiedreactionQualified Reaction
FSCSERVICEDESK@111.100:srqualifiedreactionatQualified Reaction Ensued on/at
FSCSERVICEDESK@111.100:srqualifiedreactionuntilQualified Reaction Time Until
FSCSERVICEDESK@111.100:srratingqualityI Was Satisfied With the Quality of the Support
FSCSERVICEDESK@111.100:srratingtextComment on Your Rating
FSCSERVICEDESK@111.100:srratingtimesI Was Satisfied With the Response Time
FSCSERVICEDESK@111.100:srrespgroupResponsible Support Organization
FSCSERVICEDESK@111.100:srrespuserResponsible
FSCSERVICEDESK@111.100:srrespusernameResponsible User Name
FSCSERVICEDESK@111.100:srsentcustomerwaittimeescalationsSent Escalations to Customer
FSCSERVICEDESK@111.100:srstateState
FSCSERVICEDESK@111.100:srstoriesanddefectsStories and Defects
FSCSERVICEDESK@111.100:supportorgnameSupport Organization Name
FSCSERVICEDESK@111.100:supportreportsSupport Reports
FSCSERVICEDESK@111.100:supportteamnameSupport Team Name
FSCSERVICEDESK@111.100:svdmyrequestsMy Support Requests
FSCSERVICEDESK@111.100:svdrecentlyprocessedRecently Processed
FSCSERVICEDESK@111.100:svdrecentrequestsRecently Processed Support Requests
FSCSERVICEDESK@111.100:svdrequestsinprogressSupport Requests In Progress
FSCSERVICEDESK@111.100:svdsupportreportsSupport Reports
FSCSERVICEDESK@111.100:teamroom_userrequestsUser Requests
FSCSERVICEDESK@111.100:usefallbackvaluesFallback Values
FSCSERVICEDESK@111.100:user_userrequestsUser Requests
FSCSERVICEDESK@111.100:userrequests_teamroomTeamroom
FSCSERVICEDESK@111.100:userrequests_userUser
FSCSERVICEDESK@111.100:valueValue

Type Definitions

ReferenceName
FSCSERVICEDESK@111.100:AttendanceTimeDefinition
FSCSERVICEDESK@111.100:History
FSCSERVICEDESK@111.100:KeyValueType
FSCSERVICEDESK@111.100:ServiceDeskConfigs
FSCSERVICEDESK@111.100:SupportRequestDetailsType
FSCSERVICEDESK@111.100:SupportRequestState
FSCSERVICEDESK@111.100:Time

Customization Points

ReferenceName
FSCSERVICEDESK@111.100:GetAttendanceTime
FSCSERVICEDESK@111.100:GetCustReminderText
FSCSERVICEDESK@111.100:GetNotificationSender
FSCSERVICEDESK@111.100:GetPossibleOrganizations
FSCSERVICEDESK@111.100:GetRequestCategories
FSCSERVICEDESK@111.100:GetSupportGroup

Component Objects

ReferenceName
FSCSERVICEDESK@111.100:AppCategoryAppFSCSERVICEDESKService Desk
FSCSERVICEDESK@111.100:AppFSCSERVICEDESKService Desk
FSCSERVICEDESK@111.100:AppFSCSERVICEDESKOPService Desk Operations
FSCSERVICEDESK@111.100:AppProfileServiceDeskApp Profile for Service Desk Users
FSCSERVICEDESK@111.100:AppProfileServiceDeskOpApp Profile for Service Desk Operations Users
FSCSERVICEDESK@111.100:ConfirmClosedRequest
FSCSERVICEDESK@111.100:DeadlineEscalateCustomerWaitTimeDeadline for E-Mail Escalation of Customer Wait Time
FSCSERVICEDESK@111.100:DeadlineEscalateFirstReactionEscalate First Reaction
FSCSERVICEDESK@111.100:DeadlineEscalateQualifiedReactionEscalate Qualified Reaction
FSCSERVICEDESK@111.100:DeadlineSupportRequestRatingReminderDeadline for E-Mail Reminder To The Customer For Evaluation
FSCSERVICEDESK@111.100:DefaultConfig
FSCSERVICEDESK@111.100:DeskFormServiceDeskConfiguration
FSCSERVICEDESK@111.100:DeskFormServiceDeskDashboard
FSCSERVICEDESK@111.100:DialogAddMessageAnswer
FSCSERVICEDESK@111.100:DialogAddRemarkAdd Remark
FSCSERVICEDESK@111.100:DialogCloseRequestClose
FSCSERVICEDESK@111.100:DialogCloseSupportRequest<%venv_dialogtitle%>
FSCSERVICEDESK@111.100:DialogCreateSupportReportCreate Support Report
FSCSERVICEDESK@111.100:DialogForwardRequestForward
FSCSERVICEDESK@111.100:DialogSendNotificationSend E-Mail
FSCSERVICEDESK@111.100:DialogSetFurtherInformationUserFurther Information Required
FSCSERVICEDESK@111.100:DialogSetReplyFurtherInformationUserAnswer
FSCSERVICEDESK@111.100:DialogSetResponsibleUserSet Responsible Support Engineer
FSCSERVICEDESK@111.100:DialogSetRestrictionsSet Restrictions
FSCSERVICEDESK@111.100:DialogShowMySupportRequestsMy Support Requests
FSCSERVICEDESK@111.100:DialogShowSupportReport<~objname~>
FSCSERVICEDESK@111.100:EMailCustomerReminderE-Mail Escalation of Customer Wait Time
FSCSERVICEDESK@111.100:EMailReactionExpiresE-Mail Reaction Expires
FSCSERVICEDESK@111.100:EMailStateChangedE-Mail Template for State Change
FSCSERVICEDESK@111.100:ErrCustomerNotExistingNo customer object exists. Please provide a customer object.
FSCSERVICEDESK@111.100:ErrObjectMustNotBeRemovedFromTeamroom"%1$s" must not be removed from the Teamroom "%2$s".
FSCSERVICEDESK@111.100:ErrRequestReopenedThe support request has already been reopened.
FSCSERVICEDESK@111.100:FirstReactionOrQualifiedReactionTimeSpanIsVeryHighThe value for "%1$s" is very high. You might omit the field, if you do not want to specify a service level for a priority.
FSCSERVICEDESK@111.100:FormAddMessage
FSCSERVICEDESK@111.100:FormAttendance
FSCSERVICEDESK@111.100:FormCloseSupportRequest
FSCSERVICEDESK@111.100:FormFurtherInformation
FSCSERVICEDESK@111.100:FormReplyFurtherInformation
FSCSERVICEDESK@111.100:FormServiceDeskConfigContentView
FSCSERVICEDESK@111.100:FormServiceDeskConfigProps
FSCSERVICEDESK@111.100:FormServiceDeskDashboard
FSCSERVICEDESK@111.100:FormServiceDeskDashboardWidgetView
FSCSERVICEDESK@111.100:FormSetResponsibleUser
FSCSERVICEDESK@111.100:FormShowMySupportRequests
FSCSERVICEDESK@111.100:FormShowSupportReport
FSCSERVICEDESK@111.100:FormSupportReport
FSCSERVICEDESK@111.100:FormSupportReportSettings
FSCSERVICEDESK@111.100:FormSupportRequest
FSCSERVICEDESK@111.100:FormSupportRequestConstructor
FSCSERVICEDESK@111.100:FormSupportRequestContentView
FSCSERVICEDESK@111.100:FormSupportRequestEngineer
FSCSERVICEDESK@111.100:FormSupportRequestInternalEngineer
FSCSERVICEDESK@111.100:FormSupportRequestPersInfo
FSCSERVICEDESK@111.100:FromTimeMustBeLessThanUntilTime"%2$s" must be greater than "%1$s".
FSCSERVICEDESK@111.100:FurtherInformationRequest
FSCSERVICEDESK@111.100:GetAttendanceTime
FSCSERVICEDESK@111.100:GetCustReminderText
FSCSERVICEDESK@111.100:GetNotificationSender
FSCSERVICEDESK@111.100:GetPossibleOrganizations
FSCSERVICEDESK@111.100:GetRequestCategories
FSCSERVICEDESK@111.100:GetSupportGroup
FSCSERVICEDESK@111.100:MenuAddMessageAnswer
FSCSERVICEDESK@111.100:MenuAddRemarkAdd Message
FSCSERVICEDESK@111.100:MenuCloseSupportRequestClose Support Request
FSCSERVICEDESK@111.100:MenuCreateDefectAppCreate Defect
FSCSERVICEDESK@111.100:MenuCreateProblemRecordCreate Problem Record
FSCSERVICEDESK@111.100:MenuCreateRFCCreate Request for Change
FSCSERVICEDESK@111.100:MenuCreateStoryAppCreate Story
FSCSERVICEDESK@111.100:MenuCreateSupportReportCreate Support Report
FSCSERVICEDESK@111.100:MenuCreateSupportRequestCreate Support Request
FSCSERVICEDESK@111.100:MenuFinalizeSupportRequestFinalize
FSCSERVICEDESK@111.100:MenuForwardSupportRequestForward
FSCSERVICEDESK@111.100:MenuGenerateSupportReportAppGenerate Report
FSCSERVICEDESK@111.100:MenuMarkAsPossibleSolutionMark Last Answer as Possible Solution
FSCSERVICEDESK@111.100:MenuReOpenSupportRequestReopen Support Request
FSCSERVICEDESK@111.100:MenuRequestContainerSupport Request
FSCSERVICEDESK@111.100:MenuRootRequestContainer
FSCSERVICEDESK@111.100:MenuSendSupportRequestSend
FSCSERVICEDESK@111.100:MenuSetRequestInProgressSet In Progress
FSCSERVICEDESK@111.100:MenuSetRestrictionsSet Restrictions
FSCSERVICEDESK@111.100:MenuSetSRResponsibleUserSet Responsible User
FSCSERVICEDESK@111.100:MenuShowMySupportRequestsMy Support Requests
FSCSERVICEDESK@111.100:MenuShowSupportReportOpen Report
FSCSERVICEDESK@111.100:MenuSupportReportContext
FSCSERVICEDESK@111.100:MenuSupportRequestContext
FSCSERVICEDESK@111.100:MenuSupportRequestPropertiesProperties
FSCSERVICEDESK@111.100:MenuSupportRequestTeamRoomContext
FSCSERVICEDESK@111.100:NoUserMailDefinedReporter (e-mail address) not defined. No e-mail has been sent.
FSCSERVICEDESK@111.100:NotEnoughEntriesInAttendanceTimeDefinitionOnly few days have service times defined.
FSCSERVICEDESK@111.100:ObjectCreateProblemRecord
FSCSERVICEDESK@111.100:ObjectCreateRFC
FSCSERVICEDESK@111.100:ObjectCreateSupportReport
FSCSERVICEDESK@111.100:ObjectCreateSupportRequest
FSCSERVICEDESK@111.100:ObjectShowMySupportRequests
FSCSERVICEDESK@111.100:PageAddMessage
FSCSERVICEDESK@111.100:PageAttendance
FSCSERVICEDESK@111.100:PageCloseSupportRequest
FSCSERVICEDESK@111.100:PageDeskConfigurationReports
FSCSERVICEDESK@111.100:PageDeskDashboardReports
FSCSERVICEDESK@111.100:PageDeskMyRequests
FSCSERVICEDESK@111.100:PageDeskRecentRequests
FSCSERVICEDESK@111.100:PageDeskRequestsInProgress
FSCSERVICEDESK@111.100:PageForwardRequest
FSCSERVICEDESK@111.100:PageFurtherInformation
FSCSERVICEDESK@111.100:PageReplyFurtherInformation
FSCSERVICEDESK@111.100:PageServiceDeskConfigContentViewHead
FSCSERVICEDESK@111.100:PageServiceDeskConfigPropsGeneral
FSCSERVICEDESK@111.100:PageSetResponsibleUser
FSCSERVICEDESK@111.100:PageShowMySupportRequests
FSCSERVICEDESK@111.100:PageSupportEngineerCloseSupportRequest
FSCSERVICEDESK@111.100:PageSupportQualityEngineer
FSCSERVICEDESK@111.100:PageSupportReportFigure
FSCSERVICEDESK@111.100:PageSupportReportRestrictions
FSCSERVICEDESK@111.100:PageSupportReportSettings
FSCSERVICEDESK@111.100:PageSupportReportSupportRequests
FSCSERVICEDESK@111.100:PageSupportRequestConstructor
FSCSERVICEDESK@111.100:PageSupportRequestContentView
FSCSERVICEDESK@111.100:PageSupportRequestContentViewHeader
FSCSERVICEDESK@111.100:PageSupportRequestGeneral
FSCSERVICEDESK@111.100:PageSupportRequestGeneralEngineer
FSCSERVICEDESK@111.100:PageSupportRequestHistoryEngineer
FSCSERVICEDESK@111.100:PageSupportRequestHistoryInternalEngineer
FSCSERVICEDESK@111.100:PageSupportRequestInternalEngineer
FSCSERVICEDESK@111.100:PageSupportRequestPersInfoGeneral
FSCSERVICEDESK@111.100:PageSupportRequestSecurityInternalEngineer
FSCSERVICEDESK@111.100:PageerviceDeskConfigContentViewDetails
FSCSERVICEDESK@111.100:ProcessRequest
FSCSERVICEDESK@111.100:ReactionTimeOverflowDate for reaction time is more than %1$d days in the future. Please check the underlying settings.
FSCSERVICEDESK@111.100:ReportNotGeneratedThe report hasn't been generated yet.
FSCSERVICEDESK@111.100:RequestTeamRoomViewDisplay Settings for Service Desk Teamrooms
FSCSERVICEDESK@111.100:ServiceDeskConfigurationACLACL for Service Desk Configurations
FSCSERVICEDESK@111.100:ServiceDeskOpWebServiceService Desk Operations
FSCSERVICEDESK@111.100:ServiceDeskWebService
FSCSERVICEDESK@111.100:StrARAnswerLast answer from support
FSCSERVICEDESK@111.100:StrARCloseRequestClose
FSCSERVICEDESK@111.100:StrARCustomerEMailCustomer
FSCSERVICEDESK@111.100:StrARExpiresOnReaction needed until
FSCSERVICEDESK@111.100:StrARHeaderYOUR SUPPORT REQUEST
FSCSERVICEDESK@111.100:StrARInformationFurther Information
FSCSERVICEDESK@111.100:StrARInformationTextIf you have further questions, please visit our
FSCSERVICEDESK@111.100:StrAROpenRequestOpen
FSCSERVICEDESK@111.100:StrARQuestionSubject
FSCSERVICEDESK@111.100:StrARReplyRequestAnswer
FSCSERVICEDESK@111.100:StrARRequestNumberSupport Request
FSCSERVICEDESK@111.100:StrARRequestResponsibleResponsible Support Engineer
FSCSERVICEDESK@111.100:StrARRequestStateState
FSCSERVICEDESK@111.100:StrARRequestSubjectSubject
FSCSERVICEDESK@111.100:StrARSubjectNew answer from $1
FSCSERVICEDESK@111.100:StrARSubjectFirstReminderExpiresFirst reaction until
FSCSERVICEDESK@111.100:StrARSubjectQualifiedReminderExpiresQualified reaction until
FSCSERVICEDESK@111.100:StrARSupportPagessupport pages
FSCSERVICEDESK@111.100:StrCloseRequestClose the request
FSCSERVICEDESK@111.100:StrCloseRequestTitleClose Support Request
FSCSERVICEDESK@111.100:StrCustCloseBody%1$s,<br/><br/>we have sent you on %2$s an e-mail with the question about a status to your request.<br/>Your support request has been completed today.<br/>To be able to offer you a qualitative support in the future, we would like to ask you for a short rating.<br/><br/>With kind regards<br/>%3$s
FSCSERVICEDESK@111.100:StrCustCloseSubjectYour support request has been closed
FSCSERVICEDESK@111.100:StrCustReminderBody%1$s,<br/><br/>we have sent you on %2$s an answer to your support request and would ask you for a status at this point.<br/>Without an answer on your part, your request will be closed automatically on %3$s.<br/><br/>With kind regards<br/>%4$s
FSCSERVICEDESK@111.100:StrCustReminderSubjectSupport request reminder
FSCSERVICEDESK@111.100:StrFeedbackFromReported by
FSCSERVICEDESK@111.100:StrFeedbackTriggerThis feedback has been created with the support button.
FSCSERVICEDESK@111.100:StrGenerateReportGenerate Report
FSCSERVICEDESK@111.100:StrLabelAddReferencesAttachments
FSCSERVICEDESK@111.100:StrLabelBoViewRemarksCommunication
FSCSERVICEDESK@111.100:StrLabelEnterRemarkMessage
FSCSERVICEDESK@111.100:StrLabelFinalEnterRemarkConcluding Remark on the Support Request
FSCSERVICEDESK@111.100:StrLabelFinalEnterRemarkTicketConcluding Remark on the Ticket
FSCSERVICEDESK@111.100:StrMarkAsPossibleSolutionDescDo you want to mark the last answer as possible solution?
FSCSERVICEDESK@111.100:StrNoRespUserDefinedNo Responsible Support Engineer
FSCSERVICEDESK@111.100:StrRateRate
FSCSERVICEDESK@111.100:StrRateRequestRate the request
FSCSERVICEDESK@111.100:StrRateRequestTitleRate Support Request
FSCSERVICEDESK@111.100:StrReopenReopen
FSCSERVICEDESK@111.100:StrReportHeadlineReport from
FSCSERVICEDESK@111.100:StrSaveMessageSave
FSCSERVICEDESK@111.100:StrSendMessageSend
FSCSERVICEDESK@111.100:StrServiceDeskOperationsService Desk Operations
FSCSERVICEDESK@111.100:StrSupport%1$s Support
FSCSERVICEDESK@111.100:StrSupportRequestRatingReminderBody%1$s,<br/><br/>your support request has been closed.<br/>To be able to offer you a qualitative support in the future, we would like to ask you for a short rating.<br/><br/>With kind regards<br/>%2$s
FSCSERVICEDESK@111.100:StrSupportRequestRatingReminderSubjectYour support request has been closed
FSCSERVICEDESK@111.100:StrSupportRequestsSupport Requests
FSCSERVICEDESK@111.100:SupportReportGenerateSupportReportApp
FSCSERVICEDESK@111.100:SupportReportSetRestrictions
FSCSERVICEDESK@111.100:SupportReportShowSupportReport
FSCSERVICEDESK@111.100:SupportRequestAddMessage
FSCSERVICEDESK@111.100:SupportRequestAddRemark
FSCSERVICEDESK@111.100:SupportRequestCloseRequest
FSCSERVICEDESK@111.100:SupportRequestCloseSupportRequest
FSCSERVICEDESK@111.100:SupportRequestCreateDefectApp
FSCSERVICEDESK@111.100:SupportRequestCreateStoryApp
FSCSERVICEDESK@111.100:SupportRequestDocDefSupport Request Document Definition
FSCSERVICEDESK@111.100:SupportRequestForwardRequest
FSCSERVICEDESK@111.100:SupportRequestForwardSupportRequest
FSCSERVICEDESK@111.100:SupportRequestFurtherInformation
FSCSERVICEDESK@111.100:SupportRequestMailAddMessage
FSCSERVICEDESK@111.100:SupportRequestMailCloseSupportRequest
FSCSERVICEDESK@111.100:SupportRequestMailReOpenSupportRequest
FSCSERVICEDESK@111.100:SupportRequestMarkAsPossibleSolution
FSCSERVICEDESK@111.100:SupportRequestPersInfoDocDefPersonnel Information Support Request Document Definition
FSCSERVICEDESK@111.100:SupportRequestReOpenSupportRequest
FSCSERVICEDESK@111.100:SupportRequestReply
FSCSERVICEDESK@111.100:SupportRequestReplyFurtherInformation
FSCSERVICEDESK@111.100:SupportRequestSetRequestInProgress
FSCSERVICEDESK@111.100:SupportRequestSetResponsibleUser
FSCSERVICEDESK@111.100:SupportRequestSetSRResponsibleUser
FSCSERVICEDESK@111.100:TaskPaneRequestContainerCloud Support Teamroom
FSCSERVICEDESK@111.100:TaskPaneRequestContainerExpansion
FSCSERVICEDESK@111.100:TaskPaneSupportReport
FSCSERVICEDESK@111.100:TaskPaneSupportRequestSupport Request
FSCSERVICEDESK@111.100:TaskPaneSupportRequestMenus
FSCSERVICEDESK@111.100:XSLFirstMessageXSL transformation to calculate first message
FSCSERVICEDESK@111.100:XSLLastMessageXSL transformation to calculate last message
FSCSERVICEDESK@111.100:XSLSupportRequestRemarksXSL transformation for support request remarks